transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Supervision as support for professionals

Supervizarea ca sprijin pentru professionisti

Författare och institution:
Karin Lundén (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
A. Muntean. Supervizarea. Aspecte practice si tendinte acutale [Handledning. Praktiska aspekter och aktuella tendenser].,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Supervision, professional support. Handledning
Postens nummer:
58312
Posten skapad:
2007-10-26 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007