transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur vanligt är det att förskolepersonal och BVC-sjuksköterskor ororar sig för att barn far illa: En jämförelse mellan tre stadsdelar i Göteborgs kommun. Rapport 1:98

Författare och institution:
Karin Lundén (Psykologiska institutionen & Institutionen för socialt arbete); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen); Magnus P. Borres (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Rapport från Psykologiska institutionen / Göteborgs universitet, ISSN 0348-2901
ISBN:
ISSN 0348-2901
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
barn som far illa, förekomst
Postens nummer:
58298
Posten skapad:
2007-10-26 16:03
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007