transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevention of Professional Burn-out. Some theoretical and clinical aspects and their possible consequences for the prevention of professional burn-out.

Författare och institution:
Karin Lundén (Psykologiska institutionen & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
VI European Congress on Child Abuse and Neglect, Barcelona, October 1997,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
burn out
Postens nummer:
58261
Posten skapad:
2007-10-26 15:31
Posten ändrad:
2007-10-31 17:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007