transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Toxicity identification evaluation of five metals performed with two organisms (Daphnia magna and Lactuca sativa)

Författare och institution:
Bengt Fjällborg (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); B. Li (-); Eva Nilsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Göran Dave (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 50 ( 2 ) s. 196-204
ISSN:
0090-4341
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
58239
Posten skapad:
2007-10-26 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007