transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid (2:a upplagan)

Författare och institution:
Maria Sjöberg (Historiska institutionen); Thomas Lindkvist (Historiska institutionen)
ISBN:
91-44-01181-4
Antal sidor:
476
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Ytterligare information:
2., rev. och uppdaterade uppl. Annan utgåva: Det svenska samhället 800-1720 . 2003 , ISBN 91-44-01467-8
Postens nummer:
58220
Posten skapad:
2007-10-26 15:00
Posten ändrad:
2012-02-01 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007