transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laboratory studies on recovery of N and P from human urine through struvite crystallisation and zeolite adsorption

Författare och institution:
Zsofia Ban (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap); Göran Dave (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap)
Publicerad i:
Environmental Technology, 25 ( 1 ) s. 111-121
ISSN:
0959-3330
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
58205
Posten skapad:
2007-10-26 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007