transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rb deposition on TiSe2 and TiTe2 at 100 K and at room temperature studied by photoelectron spectroscopy

Författare och institution:
Sven E Stoltz (Institutionen för fysik (GU)); Hans I Starnberg (Institutionen för fysik (GU)); L J Holleboom (-)
Publicerad i:
Physical Review B, 71 s. 125403
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Ytor och mellanytor
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Elektronstruktur
Postens nummer:
58197
Posten skapad:
2007-10-26 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007