transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research Communication and Publication in the Social Sciences and the Humanities. Open Acess Affords New Opportunities.

Författare och institution:
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Report from Workshop on Open Access, Marienlyst, Helsingör, 23-24 april 2007., s. 10 s.
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
open access, visibility, research communication, dissemination of information, international publication
Postens nummer:
58156
Posten skapad:
2007-10-26 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007