transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den nödvändiga ledaren

Författare och institution:
Lena Martinsson (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Vardagslivets fronter,
ISBN:
91-85838-70-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arkipelag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
58143
Posten skapad:
2007-10-26 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007