transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dissipation in the Baltic proper during winter stratification.

Författare och institution:
Bengt Liljebladh (Institutionen för geovetenskaper); H. U. Lass (-)
Publicerad i:
2003, J. Geophys. res. ( 108 C6 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Turbulence, dissipation, stratification, DIAMIX
Postens nummer:
58103
Posten skapad:
2007-10-26 13:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007