transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Centralisera mera?

Hur organiseras inköpsfunktionen i en kommun för en bättre efterlevnad av LOU?

Författare och institution:
Aida Alic (Förvaltningshögskolan); Pernilla Wallén (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ISSN 1401-7199 ; nr 56
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolans rapporter
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Sedan snart 10 år tillbaka har Lagen om offentlig upphandling, LOU, funnits i Sverige. Lagen reglerar den offentliga upphandlingsprocessen för bland annat de 15 kommuner i Västra Götalandsregionen som ingått i uppsatsen studie. Syftet med uppsatsen var bland annat att undersöka vad som behövs för att efterleva lagen på ett bra sätt. Vad som framkommit är att vissa faktorer är av stor betydelse för efterlevnaden, samt att det finns kommuner som har bättre förutsättningar att uppnå dessa än andra. Syftet med uppsatsen var också att se om förutsättningarna kan härledas till vilken typ av organisation kommunen har kring sin inköpsfunktion. Helt enkelt om det är lättare för en typ att inköpsfunktion att efterleva lagen än en annan. Av de 15 kommunerna i studien har fyra organsiationsformer kring inköpsfunktionen kunnat faställlas; centraliseratd, decentraliserad, kombinerad och samordnad. Svaret har tyvärr inte kunnat bli ett definitiv ja eller nej. Då grundmaterialet varit av väldigt skiftande kvalitet kan inte några definitiva slutsatser dras ur det, men studien visar en klar tendens till att kommuner med en centraliserad inköpsfunktion har bäst förutsättningar att efterleva lagen av de fyra varianter som ingått i studien.

Rapporten är en något omarbetad version av Aida Alic och Pernilla Walléns examensarbete som genomfördes vid Förvaltningshögskolan vårterminen 2003.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
kommunal förvaltning, offentlig upphandling, LOU
Postens nummer:
58075
Posten skapad:
2007-10-26 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007