transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development of granite sheet structures in respons to long-term morphotectonic evolution in SW Sweden.

Författare och institution:
Magnus Johansson (-); Mats Olvmo (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
6th International conference on geomorphology, Zaragosza, Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
58042
Posten skapad:
2007-10-26 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007