transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Girl and the Monster in Literature and Comic Strips

Författare och institution:
Ingrid Holmquist (Institutionen för genusvetenskap); Kajsa Widegren (Institutionen för genusvetenskap)
Publicerad i:
Inter: A European Cultural Studies Conference ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
57999
Posten skapad:
2007-10-26 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007