transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reconstruction of river runoff to the Baltic Sea for the period 1500-1995

Författare och institution:
Christin Eriksson (Institutionen för geovetenskaper); Daniel Hansson (Institutionen för geovetenskaper); Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
GEWEX newsletter, 17 ( 3 ) s. 3-4
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
57992
Posten skapad:
2007-10-26 10:54
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007