transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En egen röst - eller inte. Konstruktioner av ålder och genus i vårdnadsutredningar

Författare och institution:
Jeanette Sundhall (Institutionen för genusvetenskap)
Publicerad i:
PAST PRESENT FUTURE. From Women´s Studies to Post-Gender Research,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
57967
Posten skapad:
2007-10-26 09:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007