transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Swedish Antarctic Expedition 1901-03

Författare och institution:
Lisbeth Lewander (Institutionen för genusvetenskap)
Publicerad i:
Encyclopedia of the Antarctic, 2
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
57956
Posten skapad:
2007-10-26 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007