transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Baroclinic wave drag from two closely spaced sills in a narrow fjord as inferred from basin water mixing

Författare och institution:
Martin Johnsson (Institutionen för geovetenskaper); Mattias Green (-); Anders Stigebrandt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal of Geophysical Research, 112
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
57910
Posten skapad:
2007-10-26 07:41
Posten ändrad:
2010-04-14 08:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007