transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamics of nutrients and oxygen/hydrogen sulphide in the Baltic Sea deepwater

Författare och institution:
Bo Gustafsson (Institutionen för geovetenskaper); Anders Stigebrandt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal of Geophysical Research, 112 s. JG000304
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
57907
Posten skapad:
2007-10-26 07:09
Posten ändrad:
2010-04-13 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007