transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vips föddes TV3? eller: Att röra om i grytan

Författare och institution:
Lena Ewertsson (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Spänningsfält. Teknik - politik – framtid,
ISBN:
91 7203 482 3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlsson Bokförlag
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
57884
Posten skapad:
2007-10-25 22:16
Posten ändrad:
2007-10-29 10:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007