transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kronologi över Sigmund Freuds liv och verk

Författare och institution:
Per Magnus Johansson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2006:16-17 s. 7-61
ISSN:
1650-7398
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
57881
Posten skapad:
2007-10-25 22:11
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007