transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvalité i förskolan relaterat till strukturella förutsättningar (Rapport nr 2004:11 från projektet Barn och ungdomars bästa)

Författare och institution:
Ann-Charlotte Mårdsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Studien är ett samarbete mellan projektet Barns och Ungdomars Bästa, Linköpings kommun samt Göteborgs Universitet
Postens nummer:
57871
Posten skapad:
2007-10-25 21:52
Posten ändrad:
2007-10-25 22:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007