transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärderingen som en analytisk kunskapsprocess

Författare och institution:
Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I C. Thors Hugosson (red), Värdera och utvärdera. Pedagogiska Magasinets skriftserie, nr. 2,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lärarförbundet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
57861
Posten skapad:
2007-10-25 21:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007