transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Employment and care of children in a Nordic perspective. A gender perspective on policy trends

Författare och institution:
Ulla Björnberg (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Confere World in Transition:New Challenges for Gender Justice. Organised by Gender and Development Network, Sweden (GADNET) in collaboration with Centre for Women‚s Development Studies, India (CWDS),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
57835
Posten skapad:
2007-10-25 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007