transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Re: Reconstruct: a free editor for serial section microscopy.

Författare och institution:
Herbert F Helander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning)
Publicerad i:
Journal of microscopy, 224 ( Pt 2 ) s. 211; author reply 212
ISSN:
0022-2720
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Imaging, Three-Dimensional, Microscopy, Interference, methods, Microtomy, methods, Software
Postens nummer:
57793
Posten skapad:
2007-10-25 16:44
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007