transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subtyping the irritable bowel syndrome by predominant bowel habit: Rome II versus Rome III.

Författare och institution:
Amanda Ersryd (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Iris Posserud (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Hasse Abrahamsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Alimentary pharmacology & therapeutics, 26 ( 6 ) s. 953-61
ISSN:
0269-2813
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: The agreement between subtyping irritable bowel syndrome (IBS) patients based on Rome II criteria versus Rome III criteria is unknown. AIM: To compare IBS subtyping based on Rome II versus III criteria. METHODS: The Rome II Modular Questionnaire and the Bristol Stool Form Scale (one-week diary cards) were completed by 249 IBS patients. Based on the Rome II criteria, patients were defined as having diarrhoea- or constipation-predominant IBS, or alternating IBS. Based on the Rome III criteria, patients were divided into IBS with constipation, IBS with diarrhoea, mixed IBS or unsubtyped IBS. Agreement between Rome II and Rome III was assessed with kappa statistics. RESULTS: Based on Rome II there were 92 diarrhoea-predominant IBS, 45 constipation-predominant IBS and 112 alternating IBS, and based on Rome III 97 IBS with diarrhoea, 77 IBS with constipation, 16 mixed IBS and 59 unsubtyped IBS. The agreement between Rome II and Rome III subgroups was 46% (kappa = 0.19). Changes from the constipation to the diarrhoea subgroups and vice versa were uncommon (8% of patients). The majority of changes occurred from/to the alternating IBS, mixed IBS and unsubtyped IBS subgroups. CONCLUSION: There is poor agreement between subtyping of IBS patients based on Rome II versus Rome III criteria.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
57780
Posten skapad:
2007-10-25 16:31
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007