transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Potential vorticity characteristics of the Faroe- Bank Channel deep-water overflow

Författare och institution:
I. Lake (-); Karin Borenäs (Institutionen för geovetenskaper); P. Lundberg (-)
Publicerad i:
J. Phys. Oceanogr., 35 s. 921-932
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
57736
Posten skapad:
2007-10-25 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007