transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När kris leder till handling - ett nät av handlingar i spåren av stormen Gudrun

Författare och institution:
David Renemark (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Czarniawska, Barbara et al: Organisering kring hot och risk. , s. 139-154
ISBN:
978-91-44-04014-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Organizing in Action Nets
Postens nummer:
57734
Posten skapad:
2007-10-25 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007