transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Act of Reading: The Emblem and Michel Butor's Novel La Modification

Författare och institution:
Sonia Lagerwall (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Emblematica. An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies (New York), 15 s. 171-189
ISSN:
ISBN-13: 978-0-404-64765-0
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
57721
Posten skapad:
2007-10-25 15:26
Posten ändrad:
2010-06-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007