transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapes related to public entertainment - male experiences under negociation

Författare och institution:
Anne-Lie Steen (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
konf. Experiences of Men - Masculinities and Bodies, Åbo, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
maskulinitet, våld, sexualitet
Postens nummer:
57677
Posten skapad:
2007-10-25 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007