transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pseudosamordning med verben stå, sitta och ligga i svenskt-franskt kontrastivt perspektiv

Författare och institution:
Pauli Kortteinen (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Engdahl, E. & K. Norén (red.), Att använda SAG. 29 uppsatser om Svenska Akademiens grammatik, MISS 33 ( MISS 33 ) s. 247-263
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
57643
Posten skapad:
2007-10-25 14:22
Posten ändrad:
2007-10-25 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007