transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cardiovascular and respiratory systems.

Författare och institution:
Åsa Tivesten (Institutionen för invärtesmedicin); Jörgen Isgaard (Institutionen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Advances in experimental medicine and biology, 567 s. 149-66
ISSN:
0065-2598
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Cardiovascular Physiology, Cardiovascular System, embryology, Growth Hormone, physiology, Humans, Respiratory Physiology, Respiratory System, embryology, Somatomedins, physiology
Postens nummer:
57635
Posten skapad:
2007-10-25 14:15
Posten ändrad:
2010-03-02 21:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007