transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Macrovascular disease after simultaneous pancreas and kidney transplantation.

Författare och institution:
Gunnela Nordén (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för njurmedicin); Jan Carlström (-); Lars Wramner (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Gudrun Nyberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för njurmedicin)
Publicerad i:
Clinical transplantation, 18 ( 4 ) s. 372-6
ISSN:
0902-0063
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of this study was to evaluate the outcome of simultaneous pancreas and kidney transplantation (SPK) with focus on cardiovascular mortality and morbidity in relation to graft function. From January 1985 through 1999, 87 SPK were performed in the unit. Sixty recipients were males, median age at diabetes onset 13 yr (1-40) and age at transplantation 39 yr (29-54). No case was lost to follow-up. Morbidity and mortality during median 8 yr of follow-up (range 1-15 yr) were recorded. Major macrovascular disease (MVD) was defined as myocardial infarction or sudden death (AMI), stroke or peripheral gangrene requiring amputation of leg, foot or fingers. At the evaluation, 26 of 87 patients (30%) had died, 19 after loss of the pancreas graft and 20 after loss of the kidney. MVD was the dominant cause of death. Non-lethal MVD had previously been recorded in 62%. Of the 61 patients alive, 22 had lost their pancreas graft and 12 the concomitant kidney. MVD had occurred in 32%. Whereas 89% of the concomitant kidneys functioned when the pancreas graft did so, only 37% of the kidneys functioned if the pancreas had been lost, p < 0.0001. The mortality rate was significantly higher among patients who lost both grafts (16/26) than in those who lost only the pancreas graft (3/15), p = 0.01. Progressive MVD is a major clinical problem for SPK transplant patients, particularly if the kidney fails.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Nyckelord:
Cardiovascular Diseases, epidemiology, Diabetic Angiopathies, mortality, Diabetic Nephropathies, mortality, surgery, Disease Progression, Female, Graft Survival, Humans, Kidney Transplantation, methods, mortality, Male, Middle Aged, Pancreas Transplantation, methods, mortality, Treatment Outcome
Postens nummer:
57613
Posten skapad:
2007-10-25 13:53
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007