transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blood group A and B antigen expression in human kidneys correlated to A1/A2/B, Lewis, and secretor status.

Författare och institution:
Michael Breimer (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Johan Mölne (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Gunnela Nordén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lennart Rydberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); G. Thiel (-); Christian T. Svalander (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Transplantation, 82 ( 4 ) s. 479-85
ISSN:
0041-1337
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: In the revived interest in crossing ABO barriers in organ transplantation renal A/B antigen expression has been correlated with donor ABO, Lewis, and secretor subtype to predict antigen expression. METHODS: A/B antigen expression was explored by immunohistochemistry in LD renal biopsies. Donor A1/A2/B, Lewis, and secretor status were determined by serology and polymerase chain reaction. RESULTS: In the renal vascular bed, three distinct A antigen expression patterns with a major, minor, and minimal staining distribution, and intensity (designated as types 3+, 1+ and (+) respectively) were identified. Type 3+ had a strong A antigen expression in the endothelium of arteries, glomerular/peritubular capillaries and veins. The type 1+ showed an overall weaker antigen expression, whereas type (+) had faint staining of peritubular capillaries only. In all cases, distal tubular epithelium was focally stained, whereas proximal tubules were negative. Type 3+ were all from blood group A1 subtype individuals while A2 cases expressed either a 1+ or (+) pattern. The secretor gene did not appear to influence renal A antigen expression. All B kidneys examined showed a B antigen pattern slightly weaker but otherwise similar to A type 3+. CONCLUSION: Renal vascular A antigen expression correlates to donor A1/A2 subtypes, whereas B individuals show one singular antigen pattern. From antigen perspective, A1 and B donors are a "major" and A2 individuals a "minor" antigen challenge in ABO-incompatible renal transplantation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Nyckelord:
ABO Blood-Group System, analysis, immunology, Blood Group Incompatibility, Humans, Immunohistochemistry, Kidney, immunology, Kidney Transplantation, immunology, Lewis Blood-Group System, analysis, Tissue Donors
Postens nummer:
57589
Posten skapad:
2007-10-25 13:23
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007