transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ICT-policy in a Geographical Context. A Swedish Approach

Författare och institution:
Sten Lorentzon (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Netcom, 21 ( 1-2 ) s. 241-258
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
57539
Posten skapad:
2007-10-25 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007