transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rashba spin-orbit interaction in a ballistic Josephson junction

Författare och institution:
Ilya V. Krive (Institutionen för fysik (GU)); Leonid Y. Gorelik (Institutionen för fysik (GU)); Robert I. Shekhter (Institutionen för fysik (GU)); Mats Jonson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Theory of Quantum Transport in Metallic and Hybrid Nanostructures, s. 215-228
ISBN:
978-1-4020-4777-0
ISSN:
1568-2609
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
57520
Posten skapad:
2007-10-25 11:47
Posten ändrad:
2013-01-30 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007