transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remarks on essere as an italian equivalent to the Swedish verb sitta

Författare och institution:
Kristina Svensson (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Aijmer, K. & Hasselgård H. (red.), Translation and Corpora. Selected Papers from the Göteborg-Oslo Symposium 18-19 October 2003, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis,
ISSN:
0072-503X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
57463
Posten skapad:
2007-10-25 11:13
Posten ändrad:
2008-01-07 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007