transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Indicating local protection efforts in forest vegetation change in Orissa, India using NOAA AVHRR data

Författare och institution:
Madelene Ostwald (Institutionen för geovetenskaper); K Jusoff (-); Sven Lindqvist (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal of Tropical Forest Science , 12 s. 778-793
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
57437
Posten skapad:
2007-10-25 11:01
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007