transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Swedish Antarctic Expedition of 1901-03: Physical Oceanography. – Antarctic Challenges, Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld’s Expedition 1901-1903.

Författare och institution:
A Svansson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Göteborg: Royal Soc. Of Arts and Sciences, s. 144-155
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
57415
Posten skapad:
2007-10-25 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007