transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Il Nobel e i candidati italiani del primo Novocento

Författare och institution:
Enrico Tiozzo (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Belfagor, ( 351 ) s. 329-342
ISSN:
0005-8351
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
57395
Posten skapad:
2007-10-25 10:26
Posten ändrad:
2008-01-07 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007