transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Una tragica parodia. Il rifacimento daveroniano de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni

Författare och institution:
Enrico Tiozzo (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Romance Studies, 22 ( 1 ) s. 63-74
ISSN:
0263-9904
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
57394
Posten skapad:
2007-10-25 10:23
Posten ändrad:
2007-10-25 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007