transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I riktning mot en professionsinriktad forskarutbildning som grund för praxisnära forskning

Författare och institution:
Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I O. Eskilsson & A. Redfors (red.), Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kristianstad University Press
Förlagsort:
Kristianstad
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Utgiven i serien "Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad", nr 8.
Postens nummer:
57342
Posten skapad:
2007-10-24 23:56
Posten ändrad:
2007-10-25 00:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007