transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Betyget godkänd i en obligatorisk skola för alla

Författare och institution:
Ingemar Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
I E. Forsberg & E. Wallin (red.) Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för styrning?, s. 46-60
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
HLS förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
57337
Posten skapad:
2007-10-24 23:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007