transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inclusive education in some Western Europea countries: different policy rhetorics and school realities

Författare och institution:
Ingemar Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Peder Haug (-); Bengt Persson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
In D. Mitchell (Ed.).Contextualising Inclusive Education: Evaluating old and new international Perspectives, s. 114-138
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge Taylor & Francis Group
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
57335
Posten skapad:
2007-10-24 23:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007