transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Possibilité et nécessité de coopération entre pédagogie et philosophie

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I Drouin-Hans, A.-M. (red.). La philosophie saisie par l’éducation. Tome 2: Pensées philosophiques et pédagogiques, s. 433-439
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
CRDP Bourgogne
Förlagsort:
Dijon, France
Publiceringsår:
2005
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
philosophy of education
Postens nummer:
57326
Posten skapad:
2007-10-24 22:29
Posten ändrad:
2010-01-21 20:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007