transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En livsvärldsansats för pedagogisk forskning

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I J. Bengtsson (red.). Med livsvärlden som grund. Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. (2:a omarbetade uppl.), s. 9–58
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
methodology, phenomenology, life-world, ontology
Postens nummer:
57324
Posten skapad:
2007-10-24 22:11
Posten ändrad:
2010-01-21 21:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007