transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsintegrerat lärande

Redaktör(er):
Jan Theliander (-); Kerstin Grundén (-); Bengt Mårdén (-); Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
ISBN:
9144035179
Antal sidor:
342
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
57286
Posten skapad:
2007-10-24 17:06
Posten ändrad:
2010-05-03 21:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007