transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigations of the Spanish native period in the Pichao area 2001-2003

Författare och institution:
Per Stenborg (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Henrik Lindskoug (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Henrik Lindahl (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Pernilla Fägerström (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Svend Aage Buus (-); Helene Stjärnqvist (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Report from the project Social innovation in Indian culture by the time of European contact. Red. Per Stenborg och Per Cornell (GOTARC. Serie D. Arkeologiska rapporter, 67), s. 12-19
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, utomeuropeisk
Postens nummer:
57282
Posten skapad:
2007-10-24 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007