transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When Scientists Meet Film-Makers: Inventing a Swedish Approach to Public Engagement with Biotechnology

Författare och institution:
Mark Elam (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Acta Sociologica, 48 ( 3 ) s. 237-251
ISSN:
0001 6993
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Biotechnology, public engagement, science film, Sweden
Postens nummer:
57278
Posten skapad:
2007-10-24 16:51
Posten ändrad:
2007-10-24 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007