transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Precise U-Pb dating of zircon and sphene from the Eastern Segment, SW Sweden.

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper); J Connelly (-); Johan Berglund (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Symposium on the Svecofennain Domain and Annual Meeting of the IGCP-275, Turku, Aug. 23-25, 1993. Abstract.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
57257
Posten skapad:
2007-10-24 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007