transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innelukket i smerte og utestengt fra verden: noen menns erfaringer

Författare och institution:
Finn Nortvedt (-); Ingunn Elstad (-); Kristin Heggen (-); Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Gunn Engelsrud (-)
Publicerad i:
Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning (6/3), s. ., 6 ( 3 ) s. 7–21
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
pain, phantom pain, phenomenology
Postens nummer:
57245
Posten skapad:
2007-10-24 16:20
Posten ändrad:
2010-01-21 21:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007